Пожари
Наводнения
Земетресения
Индустриални аварии
Свлачища
Бури
Идентификационен номер Наименование Тип Държава Област Община Дата Описание Забележка
Идентификационен номер Наименование Тип Държава Област Община Дата Описание Забележка
Идентификационен номер Наименование Тип Държава Област Община Дата Описание Забележка
Идентификационен номер Наименование Тип Държава Област Община Дата Описание Забележка
Идентификационен номер Наименование Тип Държава Област Община Дата Описание Забележка
Идентификационен номер Наименование Тип Държава Област Община Дата Описание Забележка
;